Tietoa toiminnasta

Tukea, monipuolista tiedotusta ja vaihtoehtoista toimintaa

YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna 1988. Yhdistyksen ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden käytön ehkäiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Tarkoituksena on tukea nuorten päihteettömiä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, lisätä ihmisten tietämystä huumeasioissa sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi on vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn mallien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita.

YAD ry:n toiminta on sekä uskonnollisesti että poliittisesti sitoutumatonta ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan tässä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden käyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. YAD ry valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän huumetyön asiantuntijana. Tällä hetkellä YAD ry:ssä on kuusi nuorten itsensä perustamaa paikallisosastoa eri puolilla Suomea. YAD ry:n työntekijät työskentelevät yhdistyksen toimistopaikkakunnilta (Jyväskylä ja Tampere) käsin.

Näillä sivuilla voit liittyä jäseneksi ja ilmoittautua mukaan toimintaan. Ota yhteyttä ehkäisevän huumetyön suunnittelijoihin tai lähimpään paikallisosastoon, kun haluat tietää lisää toimintamahdollisuuksista YADissa.

Join us!