Yhteistyössä

YAD näkee yhteistyön tärkeänä keinona kehittää ehkäisevän päihdetyön kenttää sekä toimia tehokkaammin ja näkyvämmin yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Eri toimijoiden keskinäinen vuoropuhelu, yhteiset linjaukset ja toiminta samaan suuntaan sovituilla työnjaoilla, on välttämätöntä. Yhteistyöllä saadaan aikaan synergiaetuja, jotka tukevat tavoitteen mukaista toimintaa ja edustavat järkevää resurssien käyttöä. Yhteistyön kautta toimijat voivat profiloitua toisiaan täydentäviksi ja purkaa turhaa päällekkäisyyttä.

YAD tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, kunnallisten toimijoiden, paikallisten ja valtakunnallisten työryhmien ja tahojen kanssa silloin, kun yhteistyö on järkevää ja edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

Valtakunnallisen tason järjestöjä, yhteisöryhmiä, verkostoja ja hankkeita, joissa YAD on mukana:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Soste ry
Preventiimi
Music Against Drugs ry
Sovatek
Sosiaalialan työnantajaliitto
Kepa ry