Toimintasuunnitelma, vuosikertomus ja sosiaalinen tilinpito