Mutku netissä luki… – päihdekriittinen mediakasvatuskoulutus

”Mutku netissä luki…” -hankkeessa (2016–2018) luodaan päihdekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyön tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten päihdekriittistä ajattelua sekä kehittää heidän medialukutaitoaan. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13–17-vuotiaat nuoret, jotka toimivat YAD Street Teamissä. Street Teamin nuoret osallistuvat hankkeen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin koko prosessin ajan.

Hankkeen päämäränä on kehittää ehkäisevän päihde- ja huumetyön toimintatapoja, sekä tuoda päihdekasvatusta ja kolmannen sektorin toimintaa nuoria kiinnostavalla tavalla verkkoympäristöön.

Projektin aikana luodaan Street Teamin pelillistä toimintamallia hyödyntäen koulutuskokonaisuus, joka on myös muiden nuoriso- ja ehkäisevän päihdetyön toimijoiden käytettävissä.

Ensimmäiset koulutusosiot on tarkoitus ottaa käyttöön mediataitoviikolla helmikuussa 2017.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs, Pelastakaa Lapset, Preventiimi sekä Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke.

Lisätietoa hankkeesta:

Anne Hämäläinen
verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
anne.hamalainen@yad.fi
0400 234 317