Expa – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä

exp2-logoYAD ry käynnisti 2.4.2013 kolmevuotisen kehittämishankkeen ”Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä” RAY:n rahoituksella. Projektin lempinimi ”Expa” juontaa juurensa kokemusasiantuntijuutta tarkoittavasta englanninkielisestä termistä ”expertise by experience”.

Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke (tuttavallisemmin Exp2) sai jatkoa vuosille 2016–2018. Jatkohankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa useammalle paikkakunnalle, tarjota kokemuskoulutusta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja vakiinnuttaa kokemusasiantuntijatoiminta osaksi YAD:n perustyötä. YAD:n järjestämänä toiminta jatkuu Tampereen lisäksi myös Jyväskylässä.

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään syksyisin. Toimintaa on läpi vuoden. Päihdekasvatusta tehdään esimerkiksi työpajoilla, ammattikouluissa ja nuorisokodeissa, pääsääntöisesti 15–20-vuotiaiden ryhmille. Vapaaehtoistyön lisäksi kokemusasiantuntijat osallistuvat omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti erilaisiin lisäkoulutuksiin, -valmennuksiin ja virkistykselliseen toimintaan. Expan tarkoitus on olla myös yhteisö, joka tukee vapaaehtoistensa toipumista ja hyvinvointia. Exp2- hankkeen arviointiin on käytetty menetelmänä sosiaalista tilinpitoa, ja sen raportit vuosilta 2016 ja 2017 löytyvät tästä: Exp2 sosiaalinen tilinpito 2016  ja EXP2 SOSIAALINEN TILINPITO2017.

 

expa-kansiJulkaisu päihdetyön ammattilaisille

Julkaisu kokoaa yhteen ajatuksia ja kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta erityisesti päihdepuolen ja ehkäisevän työn näkökulmasta. Kirja on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan teemojen taustoja ja kokemustiedon moninaisuutta Suomessa. Toisessa osiossa kootaan yhteen YAD:n Expa-projektissa luotua kokemusasiantuntijatoiminnan mallia ja jaetaan matkan varrella heränneitä kysymyksiä ja kehittyneitä hyviä käytäntöjä. Kolmas osio kuvaa projektin kahta ensimmäistä toimintavuotta, niiden arviointia ja käytännön toimintaa sosiaalisen tilinpidon kautta.

 

Julkaisua voi tilata verkkokaupasta. Sen katseluversion voi ladata tästä.

 

Kohtaamiskoulutusta ammattilaisille ja sote-alan opiskelijoille

Kokemusasiantuntijat tekevät projektin puitteissa koulutusta tuleville ja nykyisille ammattilaisille päihdeongelmaisen kohtaamisesta ja toipumisesta. Koulutus on keskusteleva kokonaisuus, jolla pyritään lisäämään ymmärrystä aiheesta kokemusasiantuntijoiden elämismaailmoja avaamalla.

Tilaa meiltä huumekasvatusta nuorille!

Tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmia hyödyntävä huumekasvatuksemme perustuu ohjattuun, mutta avoimeen ja kiihkottomaan keskusteluun nuorten kanssa.
Kokemusasiantuntijoiden kanssa kehitetyssä Ränni-menetelmässämme aihetta lähestytään tarkastelemalla päihteidenkäytön taustalla olevia motiiveja, jotka ovat usein aivan tavallisia, jokaisen nuoren kokemia tarpeita ja tuntemuksia. Ajatuksena on kannustaa nuoria itseään löytämään ja valitsemaan päihteettömiä tapoja toteuttaa näitä tarpeita.

Alla olevassa kaaviossa kuvattu Ränni on noin puolentoista tunnin setti, jonka aikana enintään 12 nuoren ryhmälle vedetään muutama osallistava harjoitus. Isommat, enintään 24 nuoren ryhmät voimme jakaa kahtia, ja tehdä niille keikat samanaikaisesti kahden työparin voimin, jos tilaajalta löytyy ylimääräinen tila. Muutamia päiviä ennen sessiota ja muutama päivä sen jälkeen nuorilla on oltava mahdollisuus täyttää ennakkotehtävä ja palautekysely internetissä (noin 5 min/kysely).

 

ranni-menetelma-2016

Tästä voit ladata ylläolevan kaavion tulostusta varten (.pdf).