Projektit

YAD toteuttaa erilaisia hankkeita toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi. Kehittämishankkeiden kautta pyritään kokeilemaan ja löytämään hyviä toimintatapoja, joita voi juurruttaa yhdistyksen perustoimintoihin tai laajemmin eri tahojen toteutettaviksi. Hankeideoiden tulee nousta YADin toiminnassa havaituista kentän tarpeista tai yhdistyksen toimintamallien kehittämistarpeesta. Uusien projektien tulee myös istua YADin strategisiin painopisteisiin. Hankkeista saatavaa tietoa levitetään koko ehkäisevän työn kentän hyödyksi.

Käynnissä olevia hankkeita

EXP2 – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -jatkohanke 2016-2018

YAD ry:n Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke sai jatkoa vuosille 2016-2018. Jatkohankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa useammalle paikkakunnalle, tarjota kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja vakiinnuttaa kokemusasiantuntijatoiminta osaksi YAD:n perustyötä. Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
www.yad.fi/expa

Mutku netissä luki… -hanke

Mutku netissä luki… -hankkeen tavoitteena on rakentaa päihdekriittistä mediakasvatuskokonaisuutta verkkokoulutuksen muodossa nuorille vapaaehtoisille. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. www.yad.fi/mutku