Tuki käytön lopettaneille

YAD:n toteuttama tukitoiminta päihdetaustaisille jakaantuu kahteen osaan: yhteisön tukeen ja erilliseen tukitoimintaan.

Yhteisön tuki

Yhteisön tuki YAD:ssa tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita päihteistä eroon pyrkivät nuoret sekä heidän läheisensä. Tavoitteena on luoda huumeettomia ihmissuhteita ja tarjota tukea päihteettömään elämään tekemisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoistoimijoiden muodostamalla turvaverkolla ja yhteisöllisellä tuella on suuri merkitys ehkäistäessä entisten käyttäjien retkahduksia.

YAD ry:n toimintaan osallistuu päihdetaustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä: osa jäsenistä saattaa käyttää alkoholia vapaa-ajallaan, jotkut ovat olleet streittareita koko ikänsä ja osalla voi olla taustallaan rankkojakin päihdejaksoja. Yhdistyksen toiminnassa ketään ei leimata tai eritellä taustojensa perusteella. Yhteisötuen keskeinen tarkoitus YAD ry:ssä on siinä kokemuksessa, että ei ole yksin huumeettoman elämäntavan puolesta.


Tukiryhmät ja tukiystävätoiminta

Yhdistys tarjoaa monipuolisesti tukea päihteistä irti pyrkiville nuorille aikuisille (pääsääntöisesti 18-35-vuotiaille). Mukaan toimintaan pääsee, kun tavoitteena on päästä irti huumeiden käytöstä ja voi sitoutua osallistumaan toimintaan selvin päin. Tukitoimintaa järjestetään yhdistyksen toimistopaikkakunnilla Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Toiminnasta vastaavat koulutetut vapaaehtoiset yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Tukitoiminta on osallistujille maksutonta.
Tukitoiminta on luonteeltaan identiteettiä vahvistavaa arjessa tukemista, jota toteutetaan sekä keskustellen että elämyksellisten toimintojen kautta. Tavoitteena ryhmässä on päihteettömän elämäntavan ja elämäntaitojen vahvistuminen sekä raittiutta tukevan verkoston lisääminen. Tarpeen ja resurssien mukaan on mahdollista perustaa myös yksilötukisuhteita. Kysy lisää lähimmältä työntekijältä.

Tukitoiminta

  • perustuu vertaistukeen
  • ryhmämuotoista toimintaa, joka sisältää toimintaa ja keskustelua
  • osallistujina huumeita käyttäneitä päihdekuntoutujia sekä koulutettuja vapaaehtoisia
  • tavoitteellista toimintaa rennolla meiningillä

 

VAPAAEHTOISIA HAETAAN!

Vapaaehtoistyöntekijä eli tukiystävä on rinnallakulkija, kuuntelija ja kannustaja.

Olethan: noin 20-35-vuotias tyyppi, jonka omat asiat on kunnossa. Pystyt osallistumaan  toimintaan säännöllisesti ja sitoutumaan siihen vähintään puoleksi vuodeksi. Jos omaat käyttötaustaa, toivomme siitä olevan vähintään vuoden.

Tukiystäväksi pääsee käytyään tukiystäväkoulutuksen.

Koulutuksia järjestetään vuosittain. Seuraava koulutus järjestetään 15.10.2016 Tampereella. Koulutus ja matkat ovat maksuttomat.

Koulutukseen ilmoittaudutaan lähimmälle työntekijälle:

Tampere: Susanna Kärki, puh 040 721 1872, email susanna.karki@yad.fi
Jyväskylä: Hanna Lamberg, puh 050 522 8708, email hanna.lamberg@yad.fi

TUETTAVAKSI?

Tuettava on 16-29-vuotias päihdekuntoutuja, joka on lopettanut huumeiden käytön ja kaipaa kuntoutumisen tueksi uusia sosiaalisia kontakteja ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Tai henkilö, jolla on tarve huumeettomaan ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin läheisen päihteiden käytön takia.

Mukaan toimintaan pääset ottamalla yhteyttä lähimpään työntekijään.

Tampere: Susanna Kärki, puh 040 721 1872, email susanna.karki@yad.fi
Jyväskylä: Hanna Lamberg, puh 050 522 8708, email hanna.lamberg@yad.fi