Tilastoja ja tutkimuksia

Tilastoja ja tutkimuksia

Huumetilanne Suomessa 2013 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja)

Euroopan huumeraportti 2014 (Euroopan huumeviraston Emcdda:n julkaisuja)

Kouluterveyskysely 2013 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Nuorten terveystapatutkimus 2013 (STM)

Huumeet Suomessa 2020 – ennakointitutkimus (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja)

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2013-2014 (Poliisi)

Kannabis ja terveys 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

 

Muita julkaisuja

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö  (Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016 A-klinikkasäätiö, Pitkänen, T., Perälä J. & Tammi T.)

Tätä mun kuuluu tehdä: päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta (Petra Pohjonen, sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma 2015)

Selkenevää, myötätuulta – ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla 2013 (Preventiimi – Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus)

Se toimii sittenkin! Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 2011)

Päihdebarometri 2009 (Terveyden edistämisen keskus)

Päihdekasvatusaiheisia verkkojulkaisuja (Preventiimi – Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus)