Päihdekasvatus

YADilainen päihdekasvatus perustuu keskusteluun, vuorovaikutukselliseen oppimiseen ja oivaltamiseen. Tavoitteena on haastaa ihmisten omaa ajattelua erilaisin keinoin. Päihdekasvatukseen sisältyy tiedollista aineistoa ja YADissa pyritään aina tarjoamaan jokin uusi näkökulma aihepiiriin, mutta tärkeänä osana on saada osallistujat pohtimaan omaa suhdettaan ja mielipiteitään päihteisiin.

Tarvitsetko apua päihdekasvatukseen?

Yhdistyksen työntekijöiltä ja paikallisosastoilta voi tiedustella päihdekeskustelujen tai päihdekasvatuksen vetäjää erilaisiin tilaisuuksiin. Pyyntöihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Kouluissa tehtävä päihdekasvatustyö ei ole YADin painopistealueita, mutta vapaaehtoiset voivat mahdollisuuksien mukaan käydä kertomassa YADin toiminnasta ja ohjata toiminnallista päihdekeskustelua tai pitää infopistettä. YAD tarjoaa myös päihdekasvatukseen liittyvää asiantuntijakonsultaatiota ja -yhteistyötä.

Haluatko mukaan toteuttamaan YAD:n päihdekasvatusta?

Päihdekasvatustoiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä päihdekasvatustiimiin ja saada tietoa tarjolla olevista keikoista ja koulutuksista.

YAD järjestää vuosittain Kamakoulutusta, joka sisältää menetelmiä toteuttaa päihdekasvatusta ja vetää päihdekeskusteluja eri ympäristöissä. Koulutuksen käyneet voivat käydä esimerkiksi nuorisotaloilla pitämässä nuorten ryhmille päihdekeskusteluiltoja. Työntekijät ohjaavat aiheesta kiinnostuneita vapaaehtoisia erilaisten päihdekasvatusmenetelmien käyttöön.