Sekakäyttö

Mitäs se mahtaa tarkoittaa?

Sekakäytöksi tai tuttavallisemmin myös monipäihdekäytöksi kutsutaan ehkä hiukan yllättävästikin useamman eri päihteen käyttöä samanaikaisesti tai vuorotellen. Yleisin sekakäytön muoto Suomessa lienee alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö, mutta omat harrastuspiirinsä vispaavat tuohon sekametelisoppaan lisäksi myös huumeita. Sekakäytön syyt ja muodot vaihtelevat ihan käyttäjän mukaan. Apoteekin antimista suosituimpia lisämausteita ovat bentsodiatsepiinit (rauhoittavat ja unilääkkeet), masennus- ja psykoosilääkkeet sekä voimakkaat opiaattipohjaiset kipulääkkeet. Myös lääkestimulanttien käyttö on lisääntymässä. Lääkkeiden väärinkäyttö päihdetarkoitukseen on laitonta ja osa lääkkeistä luokitellaankin ihan huumausaineiksi.

 

Vaikutukset

Sekakäytön vaikutukset luonnollisesti riippuvat käytetyistä aineista ja niiden eri yhdistelmistä sekä sekoilijan henkilökohtaisen käyttöuran vaiheesta. Sekakäytöllä pyritään usein tehostamaan tai pitkittämään haluttua olotilaa (mielihyvä, päihtymys, rentoutus) käyttämällä useaa eri ainetta samanaikaisesti. Tätä toimenpidettä kutsutaan buustaamiseksi. Toinen tyypillinen tavoite on säädellä olotilaa vispaamalla pönttöön vuorotellen esimerkiksi keskushermostoa kiihdyttäviä ja lamaavia aineita. Sekakäytöllä pyritään myös ”normalisoimaan” olotilaa, itsehoitamaan komplikaatioita ja välttämään vieroitusoireita. Jotkut käyttävät päihtyäkseen lähes mitä tahansa saatavilla olevia aineita iloisen sattumanvaraisesti sekaisin. Tämä vähentää vaikutusten ja haittojen kontrollointia sekä lisää roimasti myrkytysriskiä.

 

Riskit

Sekakäytöllä voi olla sangen arvaamattomia vaikutuksia: eri aineiden vaikutus tehostuu, heikkenee, muuttuu tai niiden vaikutusaika pitenee, lyhenee tai mitä hyvänsä näiden väliltä. Vaikutukset voivat myös olla päinvastaisia kuin toivotut vaikutukset, eli kyse on aikamoisesta lottoamisesta jokerin kera. Huumeiden, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö onkin hengenvaarallista pulaamista ja myrkytystapaukset ovat yleisiä. Alkoholin ja bentsodiatsepiinien tai alkoholin ja stimulanttien yhteisvaikutukset voivat johtaa erilaisiin käyttäytymismuutoksiin, kuten heinämiesmäiseen heilumiseen aggressiivisena kuin perseeseen palavalla soihdulla sohaistu paviaani, yleiseen sekopäisyyteen sekä kontrollin ja muistin pimentymiseen. Alkoholin ja kokkelin tai muiden stimulanttien yhteisrasitus sydämelle ja maksalle on myös melkoinen. Keskushermostoa lamaavien tököttien, kuten alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden tai opiaattien, yhteisvaikutuksena on hengityskeskuksen lamaantuminen, mistä seuraa pörssikurssin lailla kasvava tukehtumiskuoleman riski, joka on hyvin suuri jo erittäin pienillä annoksilla. Myös piristävien aineiden, kuten amfetamiinijohdannaisten (vaikkapa esso) ja masennuslääkkeiden (esimerkiksi serotoniinin takaisinoton estäjät), yhteiskäyttö voi johtaa hengenvaarallisiksi laskettaviin tiloihin, kuten serotoniinisyndroomaan tai kuolemaan. Serotoniinisyndrooman mahdollisia oireita ovat pahoinvointi ja oksentelu, verenpaineen huomattava nousu tai lasku, hertan rytmihäiriöt, kouristukset sekä jälleen kerran kestosuosikkimme – hengityksen lamaantuminen. Alkoholin ja ekstaasin yhteiskäyttö häiritsee kropan lämmönsäätelyä ja lisää nestehukkaa. Suonensisäinen käyttö taas aiheuttaa vakavia riskejä: vaikkapa tulehduksia tai verenmyrkytyksen. Lisämausteena esimerkiksi tableteissa olevat lääkkeiden sidosaineet voivat aiheuttaa kuolioon johtavia veritulppia. Myös tartuntataudit (HIV ja hepatiitit) tuppaavat leviämään yhteisöllistä piikittelyä harjoittavissa piireissä. Eri aineiden haittavaikutukset korostuvat ja lisääntyvät samanaikaisesti käytettäessä. Sekakäyttö aiheuttaa riippuvuutta useisiin eri aineisiin ja on siksi vaikeasti hoidettavissa ja vaatii usein pitkää hoitoa.

 

Haittojen vähentäminen

Tärkein ohje sekakäyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä on: älä saatana sekakäytä, äläkä buustaile – vitun urpo! Tällä ohjeella pääsee jo pitkälle – omista hautajaisistaan. Erityisesti tulee välttää eri keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikaista käyttöä sekä lääkkeiden ruiskuttelua suonistoon. Muista, että eri aineiden vaikutusajat vaihtelevat ja aineiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa vaikutusajan pituuteen. Turpaan mätetty aine imeytyy hitaasti ja voi saavuttaa huippupitoisuuden vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua aineen ottamisesta. Eri aineiden yhteisvaikutuksista kannattaa hankkia tietoa. Aineita sekaisin käyttänyt, sekava, tokkurainen tai tajuton kaveri tarvitsee valvontaa ja hänet tulee kiikuttaa empimättä avun piiriin myrkytys- ja yliannostusriskin vuoksi. Varsinkin lääkkeiden väärinkäytössä vieroitus ja lääkkeiden vähentäminen on tehtävä hitaasti ja lääkärisedän valvovan silmän alla jo komplikaatioiden vähentämiseksi.

Eri aineiden samanaikainen käyttö tai kokeilu on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Sekakäyttö ei ole koskaan täysin haitatonta, ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Vähemmän kuuluisia viimeisiä sanoja: ”Sekaisin ne menee mahassa kuitenkin.”

Lähteenä muun muassa: Tästä on kyse – tietoa päihteistä.

© Juha Vuorinen & YAD Youth Against Drugs ry