Opioidit

Mitä ne ovat?

Opioidit ovat oopiumiunikosta jalostettuja tai synteettisesti valmistettuja aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoon verrattain lamaannuttavasti. Yleisimmin huumeena käytetyt opioidit ovat heroiini ja buprenorfiini. Hepo on yleensä ruskeaa tai valkoista jauhetta, jota käytetään suonensisäisesti, lapioidaan turpaan, imuroidaan kärsään ja poltellaan. Aineen hienoisina epäpuhtauksina on tavattu arsenikkia, strykniiniä sekä taliumia, joka jo itsessään on hengenvaarallinen aine.

Buprenorfiini on Suomessa laillista lääkekäytössä opioidiriippuvaisten hoidossa. Tabletit on valmistajan mielestä tarkoitettu liuotettavaksi kielen alla, mutta päihdekäytössä niitä käytetään yleensä suoneen pistämällä, jolloin vaikutus on nopeampi ja voimakkaampi mutta vastavuoroisesti lyhytkestoisempi kuin suun kautta otettuna. Tuollaista nappiahan on kohtuullisen vaikea sulloa verisuonistoon, joten hörhöillä on konstinsa tähänkin haasteeseen. Opioidit luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

 

Vaikutukset

Vaikutukset koetaan nopeana ja voimakkaana mielihyvänä. Ensimmäisiin käyttökertoihin voi liittyä myös pahoinvointisuutta ja rauhatonta hönöilyä. Suuremmissa annoksissa oireina ilmenee esimerkiksi klassikoksi laskettavaa pupillien pienenemistä pikkuruisiksi kärpäsenpaskoiksi sekä pulssin, hengityksen ja refleksien hidastumista. Olotila voi vaihdella vuoroin niin maan perkeleen virkeästä uneliaan tokkuraiseen. Pitkäaikaisessa käytössä toleranssi kasvaa eikä aine välttämättä enää kolise kunnolla, jolloin vaikutus koetaan lähinnä vieroitusoireita poissa pitävänä.

 

Riskit

Akuutteina riskeinä ovat yliannostuksesta aiheutuva hengityslamaannus ja kooma. Heroiinin pitoisuuden ja yksilöllisen toleranssin vaihtelut lisäävät yliannostusriskiä. Pistovälineiden sinänsä kauniin solidaarisen yhteiskäytön riskejä ovat virusinfektiot, kuten HIV ja hepatiitit. Buprenorfiinia suonensisäisesti käytettäessä tabletin sidosaineet voivat aiheuttaa verisuonitukoksia, verenmyrkytyksen sekä sydäntulehduksen. Opioidien käyttö yhdessä muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa on vallan hengenvaarallista touhua. Säännöllisesti läträtessä opioidit aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Psyykkiseksi riskiksi laskettakoon käyttäjän tunne-elämän kylmeneminen ja epäsosiaalisuus, kun aineen saaminen ja käyttäminen muodostuvat ihmissuhteita tärkeämmäksi.

 

Haittojen vähentäminen

Opioideja suoneen tuikkiessa pistovälineiden puhtaus on infektioriskin vuoksi tärkeää. Brunon sidosaineiden haittavaikutuksia verisuonille voi vähentää tökkimällä väliin filttereitä, mikä ei kuitenkaan poista infektioiden riskiä yhteiskäytössä. Erityisesti opioidien, bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäyttöä tulee välttää. Yliannostusepäilyissä keskeistä on ammattiavun hälyttäminen, käyttäjän tajunnantilan tarkkailu, kylkiasentoon kellauttaminen, hengityselinten auki pitäminen ja tarvittaessa elottomaksi retkahtaneen elvytys. Yliannostusta voidaan hoitaa vasta-aineilla, ja siksi on tärkeää, että hoitohenkilökunta tietää, mitä skeidaa kuolonkorinoitaan korahteleva potilas on itseensä ruikkinut.

Opioidien kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumausaineiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta, ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

 

Älä lyö hepoa – se voi potkaista takaisin.

© Juha Vuorinen & YAD Youth Against Drugs ry