Kannabis

Mitä se on?

Kannabistuotteita, hasista ja marihuanaa saadaan Cannabis sativa -kasvista ja sen alalajeista. Hasista tehdään kasvin kukinnoista erittyvästä pihkasta, ja sitä näkee yleensä tummanruskeina lätkinä tai pieninä paloina. Marihuana kuivatetaan päihdehampun kukinnoista ja versoista, ja se on vihertävän ruskeaa ruohomaista rouhetta. Pilveä poltetaan tyypillisimmin piipuissa, bongeissa ja sätkissä, mutta sitä nautitaan myös suun kautta. Ganjan keskeisin ja tajuntaan vaikuttavin kannabinoli on THC. Se luokitellaan vaaralliseksi huumausaineeksi.

 

Vaikutukset

Ganja on vaikutuksiltaan samanaikaisesti sekä keskushermostoa kiihottava että rauhoittava ja lisäksi harha-aistimuksia aiheuttava. Myssystä kaivetaan yleensä rentoutusta ja mielihyvää, vinompia aistikokemuksia sun muita tuntemuksia. Astetta epätoivotumpina vaikutuksina voi esiintyä tokkuraisuutta, pahoinvointia ja aina yhtä hauskoja ahdistus- ja paniikkitiloja. Öögat saattavat myös rehottaa tomaatinpunaisina, syke nousta pilviin, turpävärkin sisus kuivua ja kaikenlaista yliäitelää sotkua vaahtokarkeista lusikalla vedettävään lakkahilloon saattaa alkaa kummasti tehdä mieli. Myssyn on todettu heikentävän niin henkistä kuin fyysistäkin suorituskykyä, esimerkiksi muistin, reaktiokyvyn ja koordinaation osalta.

 

Riskit

Onnettomuusalttius liikenteessä kasvaa reippaasti siinä vaiheessa, kun refleksit ovat merikilpikonnan aktiivisuustasolla ja muutenkin auton lattialla olevan karkkipaperin tuoteselosteen E-koodit alkavat kiinnostaa arvaamattoman paljon kesken motarilla kruisailun. Pilvenpoltto altistaa hengityselimet useille terveyshaitoille samaan tapaan ja jopa reippaammin kuin pelkän mahorkan polttelu. Normaalia reippaammat annostukset saattavat johtaa psykoottisiin tiloihin. Kannabiksesta voi aiheutua hormonaalisia muutoksia, kuten kuukautishäiriöitä (lähinnä naisille) ja sperman laadun muutoksia (lähinnä miehille). Pitkäaikaiskäyttö vähentää myös seksuaalisia haluja. Säännöllisen pössyttelyn seurauksena riski psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden kehittymiselle kasvaa, ja se altistaa käyttäjän mielenterveydellisille ja sosiaalisille ongelmille. Kannabis aiheuttaa tunnetusti paljon käytettynä saamattomuutta, masennusta ja henkistä flegmaattisuutta. Nuorilla käyttäjillä riskinä on henkisen kehityksen hidastuminen ja erilaisten tunne-elämän ongelmien kehittyminen. Myssyn käyttö vaikuttaa lisäksi oppimiskykyyn ja muistiin, eikä siis varsinaisesti positiivisella tavalla. Hasikseen on saatettu lisätä erilaisia jatkeaineita tai muita huumeita, jotka pahentavat haittavaikutuksia. Riskitasoon vaikuttavat käyttömäärät sekä käyttäjän psyykkiset ja sosiaaliset taustatekijät. Osa kannabiksen käyttäjistä alkaa käyttää myös muita huumausaineita, vaikkei usein parjattu porttiteoria olekaan mikään yleispätevä ilmiö.

 

Haittojen vähentäminen

Myssyn suhteen tärkeää olisi nuorison osalta pitäytyä perinteisissä villapipoissa, sillä kasvavan ihmisen kaali, psyyke ja tunne-elämän rakenteet ovat alttiimpia käytöstä aiheutuville ongelmille ja riskeille. Toistuva kannabiksen käyttö nostaa toleranssia, ja siten käyttömäärätkin yleensä nousevat nopeasti – ikävimpänä puolena tällöin on se, että vaikutukset elimistöön ja psyykelle ovat rankempia vaikka koettu vaikutus ei muuttuisikaan. Käyttötavalla, annostelulla ja käytön tiheydellä voi vaikuttaa käytöstä aiheutuviin riskeihin ja haittoihin. Riskejä voi pienentää pitämällä vähintään viikon tai kahden tauot käyttökertojen välillä. Suun kautta nautittuna voi välttää sauhutteluun liittyvät terveyshaitat. Paniikkioireita saanutta tulee tarkkailla ja rauhoitella. Yhteiskäyttöä muiden päihteiden kanssa kannattaa aina välttää ja sekakäyttöön liittyvässä myrkytystilassa tulee hakeutua avun piiriin.

Myssyn kanssa möyhöily on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Minkään päihdyttäväksi laskettavan skeidan vetäminen ei ole koskaan täysin haitatonta, ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Pidä pää kylmänä – vältä myssyä.

© Juha Vuorinen & YAD Youth Against Drugs ry