Vko 45 Ehkäisevän päihdetyön viikko: ”Onni on katsojan silmissä”

Perinteinen Ehkäisevän päihdetyön viikko käynnistyy maanantaina 2.11. Viikon aikana herätellään keskustelua ajankohtaisista päihdekysymyksistä ja tuodaan esille ehkäisevän päihdetyön laaja-alaisuutta ja merkitystä.

Ehkäisevän päihdetyön viikon aikana järjestettävissä sadoissa tapahtumissa keskitytään onnellisuuteen ja hyvään elämään. Viikon teema ”Onni on katsojan silmässä” kannustaa huomiomaan nekin onnea tuottavat asiat joiden arvo ei ole itsestään selvä, sekä omassa elämässään että yhteiskunnassa.

Ehkäisevän päihdetyön arvoa on hankala osoittaa tilastoilla. Ehkäisevän päihdetyön arvo yksilöille ja perheille on kuitenkin kiistatonta. Ilman ammattitaitoisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia moni jäisi ilman tarvitsemaansa tukea oman hyvän elämän rakentamiseen. Ehkäisevän päihdetyön viikolla tätä tärkeää työtä tehdään näkyväksi ympäri Suomen.

Tutustu myös viikon facebook-sivuihin! www.facebook.com/ept-viikko

Inhimillisiä uutisia

Lue RAY:n Inhimillisten uutisten juttu YAD:n festarityöstä!

Tänä kesänä RAY:n Inhimillisten uutisten uutisauto on kiertänyt ympäri Suomea selvittämässä miten Suomi voi ja nostanut otsikoihin hyviä tekoja ja tärkeitä ihmisiä. Myös YAD:n festarityö pääsi mukaan Inhimillisiin uutisiin!

Lue Inhimillisten uutisten juttu YAD:n festarityöstä tästä!

Petra Pohjosen pro gradu: Tätä mun kuuluu tehdä: päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta

YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelija Petra Pohjonen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvaa päihdekasvatustyötä nuorten parissa. Osallistujien motiiveja on kartoitettu kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kyse on pääasiassa toimintaan hakeutuvien henkilöiden toiveista ja odotuksista kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan. Toisessa vaiheessa toimintaa jo jonkin aikaa tehneet kuvaavat sitä, mikä toiminnassa on heille merkityksellistä ja mitä he kokevat saaneensa toiminnalta. Lisäksi kokemusasiantuntijat pohtivat huumeiden käyttäjän stigman vaikutusta vapaaehtoistyöhön ja huumekuntoutujan elämään ylipäätään. Tarkoituksena on selvittää, miten kokemusasiantuntijan tekemän vapaaehtoistyö päihdekasvatuksen parissa näyttäytyy kokemusasiantuntijalle itselleen.

Tutkielman voit ladata tästä.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201507032029

YAD logo

YAD hakee työntekijää Tampereen toimistolle

YAD Youth Against Drugs ry hakee Tampereen toimistolle ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa äitiysloman sijaiseksi 28.9.2015 – 30.6.2016.

Tehtävään kuuluu mm. yhdistyksen vapaaehtoistoimintojen ohjaamista, vapaaehtoisten nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamista, yhdistyksen materiaalien luomista ja päivittämistä sekä muita järjestötehtäviä ehkäisevän huumetyön alalta. Työnkuvaan sisältyy myös oppisopimusopiskelijan ohjaaminen.

Edellytämme kokemusta ja osaamista nuoriso- ja päihdealan tehtävistä sekä vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Olethan kouluttautunut nuoriso-, sosiaali- tai päihdealan ammattilaiseksi.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja (niin kirjallista kuin suullista), ajankohtaisen päihdepoliittisen keskustelun, laadukkaan ehkäisevän päihdetyön, järjestötyön sekä vapaaehtoistyön tuntemusta ja kykyä itseohjautuvaan ja joustavaan työskentelyyn. Sujuvasta englanninkielen taidosta sekä office-ohjelmien hallitsemisesta on hyötyä tehtävässä.  Vastapainoksi tarjoamme innostavan ja kehittymismyönteisen työyhteisön, hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöihin ja joustavat työajat.

Palkkaus on kiinteä kuukausipalkka 2455 €/kk, työt saattavat ajoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin.

Hakemukset sekä cv:t sähköpostilla viimeistään 23.8.2015 osoitteeseen janne.paananen@yad.fi.

Tiedustelut sähköpostitse 7.8. mennessä petra.pohjonen@yad.fi, tämän jälkeen janne.paananen@yad.fi. Hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikoilla 36-37.

Ilmoitus löytyy myös työvoimatoimiston sivuilta.

YAD logo

YAD:n jäsenille suunnattu strategiakysely 2016-2018

YAD:n strategiakausi 2012-2015 päättyy vuoden loppussa ja on aika suunnata katse tulevaisuuteen ja luoda uusia suunnitelmia.

Mihin YAD:n tulisi suunnata tulevaisuudessa voimavaroja? Mikä toimintamme merkitys on vapaaehtoisille? Miten meidän tulisi ottaa kantaa huumepolitiikkaan?

Nyt voit vaikuttaa tulevaan strategiaan vastaamalla kyselyyn, jossa kartoitetaan muun muassa yllä olevia asioita. Kysely on tarkoitettu kaikille YAD:n jäsenille, niin aktiivisesti toiminnassa mukana oleville kuin kannatuksen vuoksi jäsenmaksua maksaville.

Strategiakysely suljetaan 6.9.2015.

#streittinäfestareilla

#streittinäfestareilla-haaste!

Tee kannanotto päihteettömän elämän puolesta! Jos olet sitä mieltä, että kesästä ja musasta saa enemmän irti päihteittä, ota kuva joko itsestäsi tai mistä tahansa selvin päin koetusta festarielämyksestä. Haasteeseen voi osallistua ottamalla kuvan miltä tahansa kesän festarilta ja jakamalla sen Instagramissa hashtagilla #streittinäfestareilla tai Facebookissa #streittinäfestareilla -tapahtumasivulla sekä omalla aikajanallasi.

Huumeita festareilla -kysely

Osallistu Huumeita festareilla -kyselyyn – voit voittaa tabletin!

YAD on kartoittanut jo useamman vuoden ajan nuorten kokemuksia huumeista festivaaleilla. Kesän 2015 kyselu on avattu ja löytyy osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/F00E0463F6B2A903.par

Kysely on suunnattu kaikille festareilla käyneille sekä niille, jotka aikovat osallistua tänä kesänä 2015 festareille. Kyselyyn voi vastata1.6.-1.9.2015 välisenä aikana.

Kyselyllä kartoitetaan päihteiden ja huumeiden käytön ilmenemistä festareilla ja näkemyksiä päihdepalveluista festariympäristöissä. Kyselyyn vastataan anonyymisti, mutta jos haluat osallistua palkintojen arvontaan on sinun jätettävä yhteystietosi, jotta voimme ottaa yhteyttä voittajiin. Vastauksia ja yhteystietoja ei kuitenkaan yhdistetä missään vaiheessa.

Vastaamalla kyselyyn voit osallistua samalla arvontaan, missä voit voittaa pääpalkinnoksi Samsung Galaxy Tab 3 Lite VE -tabletin. Lisäpalkintoina arvotaan pienempiä yllätyspalkintoja.

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2015 YAD:n nettisivuilla www.yad.fi.

Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025

THL on julkaissut Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 -ennakointitutkimuksen raportin. Tiivistelmästä voi todeta, että paneeli arvioi tupakoinnin ja alkoholinkäytön vähenevän tulevaisuudessa. Kannabiskokeilujen ja rahapelihaittojen ennakoitiin lisääntyvän. Tulevaisuuden keskeisimpiä ehkäisevän päihdetyön painopistealueita ovat alkoholin kokonaiskulutuksen ja humalajuomisen vähentäminen sekä nuorten kannabiksen käytön ehkäisy.

Tutkimusraportissa on selvitetty asiantuntijoiden näkemyksiä alkoholin,tupakan, laittomien päihteiden ja rahapelien kulutus- ja haittatrendeistä. Lisäksi asiantuntijapaneeli arvioi ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden painopisteitä, menetelmiä, rakenteita ja arvopohjaa. Asiantuntijapaneeliin osallistui 50 avaintoimijaa julkiselta sektorilta, järjestöistä ja elinkeinoelämästä. Myös YAD oli mukana paneelissa.

Lisää tutkimuksesta THL:n sivuilta ja koko tutkimus on luettavissa Julkarissa.

 

Me teemme kaikki virheitä -kampanja

Tuomitsetko huomaamattasi?

Piikkihuumeet eivät varmasti kuulu yhdenkään lapsen tulevaisuudensuunnitelmiin. Harva kipulääkekoukussa oleva tavoitteli tilannetta. Entä kuinka moni suunnitteli ottavansa kannabiksen käytön päivittäiseksi tavaksi?

Huumeiden käyttäjät ovat tavallisia ihmisiä ja heitä on kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Suurimman osan kohdalla aineiden käyttö, tai se mitä huumausainetta käyttää, ei näy päällepäin.

Huumeidenkäytön taustalla voi olla huonoja valintoja tai sattumaa, mutta myös huono-osaisuutta. Varhaisessa nuoruudessa alkaneen päihteidenkäytön kohdalla kysymys on aina jollakin tavalla tukiverkoston pettämisestä: nuoren lähipiiri, tarjolla olevat palvelut tai molemmat ovat epäonnistuneet.

Uuden hallituksen yksi isoimmista haasteista on sote-uudistus. Nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovatkin avainasemassa kuntalaisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja kansalaisten osallisuuden edistämisessä.

Soten rinnalla tulee uudistaa myös päihdehuoltolaki. Uuden lain tulee jatkossakin velvoittaa vastuulliset tahot turvaamaan kattavat päihdepalvelut kaikille kuntalaisille ja varmistaa ehkäisevän ja haittoja vähentävän työn riittävät resurssit.

Valtiontalouden sopeutustoimiin liittyvistä leikkauksista kuntatalouden osuus on arviolta kaksi miljardia euroa. Tämä tarkoittaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden rankkaa karsimista ja priorisointia. Leikkaukset tulevat tekemään rumaa jälkeä nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluissa.

On olemassa aito vaara, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat päihdehaittoja kohtaavat, kuten huumausaineiden käyttäjät ja heidän läheisensä, joutuvat konkreettisiksi maksajiksi heti omassa arjessaan. Yhteiskunta maksaa päätöksistä myöhemmin monin eri tavoin: syrjäytymisenä, katkenneina opintopolkuina, menetettyinä työvuosina, paineena erikoissairaanhoidossa, rikollisuutena, periytyvänä huono-osaisuutena…

Haittojen ehkäisy ja riittävän varhaisessa vaiheessa tehtävät interventiot ovat aina sijoitus taloudellisesti ja inhimillisesti kestävämpään tulevaisuuteen niin yksilön, hänen lähiyhteisönsä kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Asiakasrajapinnassa työskentelevät toimijat tietävät, että asiakaslähtöinen, yksilöllisesti suunniteltu kuntoutusjatkumo takaa parhaat tulokset.

Avun ja palveluiden tarvitsijoita ei voi erotella päihteiden tai niiden laillisuuden perusteella. Uudistus- ja säästötoimien paineissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolustajia tarvitaan erityisen kipeästi!

– Meille kaikille sattuu joskus virheitä, ikään katsomatta. Kenenkään elämä ei ole täydellistä. Mitä jos Sinä olisit kokeillut nuorena huumausaineita? Entä jos lapsesi käyttäisi? Eikö kaikkien tulisi saada toinen mahdollisuus?

Pystytkö asettumaan käyttäjän asemaan? Katso lisätietoja www.eituomita.fi ja Twitterissä #eituomita

Kampanjassa ovat mukana: A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Irti Huumeista ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Music Against Drugs ry, Nuorten Ystävät ry, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Osis II -hanke, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Suomen Lumme ry ja YAD Youth Against Drugs ry

Lisätiedot:
Janne Paananen
toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs ry
puh: 040 551 9067

Kim Kannussaari
koulutussuunnitelija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh: 050 597 7555

Kimmo Sainio
toiminnanjohtaja
Irti Huumeista ry
puh: 0400 937 128

me teemme kaikki virheita

Festarit

Festari-ilmoittautuminen käynnissä NYT!

YAD:n löydät tänäkin kesänä lukuisilta festareilta. Miltä festareilta sinut löytää YAD:n infopisteen takaa? Ilmoittautuminen alkaa NYT! Ilmoittaudu KE 20.5. MENNESSÄ. Myöhemminkin on mahdollista ilmoittautua vapaina oleville paikoille, mutta ensimmäinen jako tehdään tähän ajankohtaan mennessä ilmoittautuneiden kesken.
Huomaa tämä: 16-vuotta täyttäneet pääsevät festareille. Jos olet festareille lähtiessäsi alle 18-vuotias, pyydämme huoltajaltasi suostumuksen.

Festareille lähtijöiltä tulee olla käytynä Infopistekoulutus ja vastaavaksi lähtevillä lisäksi myös Infopistevastaavakoulutus. Mikäli et ole vielä käynyt ko. koulutuksia tai haluat päivittää osaamistasi, vielä on mahdollisuus: Infopistekoulutus järjestetään 16.-17.5. Jyväskylässä ja Infopistevastaavakoulutus 23.5. Tampereella.

FESTARILISTA 2015:

Purp Flash Spring break 6.6.
Kivenlahti Rock 5.-6.6. (varmistumatta)
Sideways 12.-13.6. (varmistumatta)
Nummirock 18.-20.6.
Kalajoen Juhannus 18.-20.6. (varmistumatta)
Riihimäki Rock 26.-27.6.
Provinssirock 24.-27.6.
Ilosaarirock 17.-19.7.
Rakuuna Rock 17.-18.7.
Qstock 24.-25.7.
Puntala-Rock 24.-25.7.
Porispere 31.7.-2.8.
Joensuun parafest 14.-15.8. (varmistumatta)
Blockfest 21.-22.8. (varmistumatta)
Lutakko Liekeissä 28.-29.8.

FESTAREILLE VAPAAEHTOISEKSI JA VASTAAVAKSI ILMOITTAUTUMINEN:

VAPAAEHTOISEKSI

Ilmoita sähköpostiin sari.auhtola@yad.fi seuraavat tiedot 20.5.2015 mennessä:

 1. Nimi:
 2. Ikä ja syntymäaika:
 3. Puhelinnumero:
 4. Sähköpostiosoite:
 5. Osoite:
 6. Minä vuonna olet käynyt Infopistekoulutuksen:
 7. Paitakoko:
 8. Onko sinulla ajokorttia?
 9. Alle 18-vuotiaalta huoltajan nimi ja puhelinnumero:
 10. TOP3 festaritoiveet:
 11. Saako sinuun olla yhteydessä muistakin vapaina olevista festaripaikoista:
 12. Mikäli haluat jonkun kaverin kanssa samalle festarille, ilmoita kyseisen festarin sekä kaverin nimi:

VASTAAVAKSI

Ilmoita sähköpostiin sari.auhtola@yad.fi seuraavat tiedot 20.5. mennessä:

 1. Nimi:
 2. Ikä ja syntymäaika:
 3. Puhelinnumero:
 4. Sähköpostiosoite:
 5. Osoite:
 6. Minä vuonna olet käynyt Infopistevastaavakoulutuksen:
 7. Paitakoko:
 8. Onko sinulla ajokorttia?
 9. TOP3 festaritoiveet (vastaavaksi):
 10. Saako sinuun olla yhteydessä muistakin vapaina olevista vastaavapaikoista: