Puhu mulle huumeista -kampanja haastaa kuntavaaliehdokkaat vastaamaan huumekysymyksiin

Nyt sitä saa! Nimittäin vaikuttaa oman kunnan huumeasioihin. Kuntavaaleilla valitaan jokaiseen kuntaan ne ihmiset, jotka päättävät muun muassa siitä, kuinka paljon satsataan huumehoitoon, saavatko nuoret harrastaa ilmaiseksi koulutiloissa iltaisin tai sijaitseeko kunnan päihdestrategia X-filesissa.

Sote-uudistuksen pyörteissä ja valtuutettujen pian vaihtuessa on tärkeää pitää huumekysymykset tapetilla. Ehkäisevä huumetyö lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä.

”Isojen muutosten keskellä ei saisi unohtua, että ongelmien ehkäiseminen on kaikin tavoin kannattavampaa, kuin niiden hoitaminen. Toivottavasti ehdokkaista löytyy paljon niitä, joita kiinnostavat kaikki kuntalaiset: niin nuoret, kuin huumeidenkäyttäjätkin”, sanoo YAD:n toiminnanjohtaja Janne Paananen.

YAD Youth Against Drugs ry:n Puhu mulle huumeista -kampanja aktivoi kuntavaaliehdokkaat pohtimaan oman kunnan huumetyötä. Jokainen voi osallistua ja vaikuttaa kysymällä ehdokkaaltaan omaa kuntaa koskevasta päivän polttavasta huumeaiheesta tai kampanjasivulta löytyvistä kysymyksistä.

Mikä on mielestäsi inhimillinen huumehoitoon pääsyn aikaraja?, Miten valtuutettuna vaikutat nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen? sekä Polttaisitko pilveä, jos se laillistettaisiin?, ovat esimerkkejä kampanjan kysymyksistä. Lisää huumekysymyksiä löytyy Puhu mulle huumeista -kampanjan sivuilta: www.yad.fi/puhumullehuumeista.

Somessa kampanjaan voi osallistua hashtageilla #puhumullehuumeista #kuntavaalit2017

Blogissa: Päivä kerrallaan

Blogissa kokemusasiantuntija pukee runoksi sen hetken kun oli vedenjakajalla huumeiden käytön jatkamisen ja lopettamisen kanssa.

YKP-lehti: Pilvee, pilvee. Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet

Yhteiskuntapolitiikan numerossa 1/2017 on mielenkiintoinen artikkeli kannabiksen käytöstä sekä asenteista käyttöä kohtaan: http://www.julkari.fi/handle/10024/131949

Blogissa: Rakkaudesta lajiin

”Vaikka päihdekeskustelussa aikuisella on hyvä olla perusfaktat kunnossa, ei päihdekasvatuksen tarvitse kuitenkaan olla mikään mörkö.”, bloggaa Petra. Ja mitä on minäpystyvyys? Tsekkaa blogista.

Somessa liikkuu kaikenlaista kamaa – uusi verkkokoulutus lisää nuorten medialukutaitoa huumeilmiöiden suhteen

kamaasomessa-banneri

 

YAD Youth Against Drugs ry julkaisee Mediataitoviikon maanantaina 6.2.2017 ”Kamaa somessa” -nimisen nuorille suunnatun verkkokoulutuksen (www.kamaasomessa.fi), jonka aiheena on huumeet ja sosiaalinen media. Koulutuksen tavoitteena on lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa sosiaalisen median päihde- ja huumesisältöjen suhteen sekä antaa valmiuksia ja osallistaa vertaisvaikuttamiseen verkossa. Koulutuksessa nuori tarkastelee myös omaa suhtautumistaan huumeisiin sekä sosiaaliseen mediaan.

Kamaa somessa -koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ”Mutku netissä luki – Päihdekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyöhön” -hankkeen osakokonaisuus. Lajissaan ensimmäinen koulutus koostuu noin kymmenestä monipuolisesta tehtävästä, joita tekemällä nuori etenee koulutuspolkua tasolta toiselle. Koulutuksen pääkohderyhmää ovat 13–17-vuotiaat nuoret. Tehtäväpankin tehtävät soveltuvat myös nuorten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi, osana ryhmien tai yksilöiden kanssa tehtävää päihde- ja mediakasvatusta.

”Koulutusta on alusta asti tehty nuorten kanssa, jotta siitä tulisi aidosti nuorten näköinen, nuoria kiinnostava ja heidän tarpeisiinsa vastaava. Eräs nuori kiteytti hyvin, että netistä löytää kyllä sitä tietoa, mitä itse haluaa, mutta se ei tarkoita että tieto olisi totta. Johtoajatuksena koulutuksen sisällössä onkin tiedon luotettavuuden arviointi ja nuoren oman kriittisen ajattelun vahvistaminen”, kertoo verkkovapaaehtoistyön suunnittelija Anne Hämäläinen.

Kamaa somessa -koulutus nivoutuu osaksi tänä vuonna 10 vuotta täyttävää YAD Street Team -verkkovapaaehtoistyötä,
jossa nuoret pyrkivät vaikuttamaan huumeasenteisiin omissa elämänpiireissään luovia ja hauskoja tehtäviä suorittamalla. YAD Street Team -toiminnassa on vuosien mittaan ollut mukana yhteensä tuhansia nuoria ja toiminta jatkaa kasvuaan: vuonna 2016 Street Teamiin liittyi 1 373 uutta nuorta ympäri Suomen. Maksutonta Street Team -toimintaa ohjataan verkon välityksellä, joten osallistumismahdollisuudet ovat nuorille samat paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:
Anne Hämäläinen
verkkovapaaehtoistyön suunnittelija
YAD Youth Against Drugs ry
0400 234 317
anne.hamalainen@yad.fi

YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton, valtakunnallinen nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva järjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja. YAD tarjoaa tukea päihteettömään elämään, päihteetöntä toimintaa ja tietoa huumausaineaiheesta sekä haastaa miettimään omia valintoja ja arvoja.

Blogissa: Yksin ja yhdessä

YAD:n Street Teamin vuosi 2016 ylitti kaikki tavoitteet ja odotukset. Blogissa Anne pohtii verkkovapaaehtoisuutta.

Blogissa: Miten taataan nuorten äänen kuuluvuus nuorisojärjestössä

Blogissa aiheena näin vuoden alun kunniaksi kuinka pidetään huolta, että toiminta pysyy nuorten näköisena.

RAY tukee hyviä tekoja

RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017

Raha-automaattiyhdistys RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017 on julkaistu. Ensi vuonna RAY:n avustustoiminta siirtyy STEAan (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen).

YAD jatkaa ehkäisevää huumetyötä tuttuun tapaan: asenteella, tiedolla, kokemusasiantuntijuudella ja sydämellä. Kiitos RAY luottamuksesta! Yleisavustusta yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan myönnettiin 292 000 euroa. EXP2-projektille myönnettiin rahoitusta 98 000 euroa, ja sen turvin voidaan levittää ja juurruttaa kokemusasiantuntijoiden kanssa kehitettyä päihdekasvatusmallia nuorten päihteidenkäytön vähentämiseksi, lisätä päihdehoitoalan opiskelijoiden ammattitaitoa ja tukea kokemusasiantuntijoina toimivien kuntoutumista, päihteettömyyttä sekä työelämätaitoja.