Mira YAD

Kansalaisareena etsii vuoden 2017 Vapaaehtoista – YAD:n ehdokas on Mira <3

Kansalaisareena etsii vuoden 2017 Vapaaehtoista. Mekin asetamme ehdolle yhden vapaaehtoisistamme.

YADin eri tiimeissä toimii satoja nuoria, joten miksi niistä kaikista huipputyypeistä juuri Mira?

Mira on ollut mukana toiminnassamme vasta vuoden, mutta on siinä ajassa ehtinyt käydä useilla festareilla jututtamassa ihmisiä huumeista, osallistunut Tampereen paikallistiimin toimintaan ja sen ideointiin, pönöttänyt infopisteillä milloin missäkin sekä ollut aktiivisesti mukana päihdekasvatuskeikoilla yläkouluissa. Striibaillutkin hän on nuorempana. Mira toimii myös lastensuojelun kokemusasiantuntijana Tampereella.

Mira saapuu aina paikalle hymyssä suin, jopa silloin, kun päihdekasvatuskeikalle lähdetään seitsemältä aamulla. Mira tekee työnsä tunnollisesti ja auttaa muita. Hän on luotettava, ahkera ja aina positiivinen. Mira on todellinen työmyyrä, jolle itse vapaaehtoistyön tekeminen ja muiden auttaminen näyttää olevan mahdollisia palkintoja arvokkaampaa. Hän ei pelkää tarttua toimeen, vaikka tehtävä ei olisikaan se kaikista mieluisin.

Käy äänestämässä lokakuun loppuun mennessä osoitteessa: www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen

(Mira löytyy kohdasta Tampere)

Vuoden Vapaaehtoinen -äänestys

 

Euroopan huumeraportti 2017 julkaistu

EMCDDA:n eli Euroopan huumevalvontaviraston vuosiraportti on julkaistu. Tässä alla linkit koko Euroopan raporttiin sekä Suomea koskevaan tiivimpään maakohtaiseen raporttiin.

Koko Euroopan raportti (suomeksi)

Maakohtainen raportti (englanniksi)

Blogissa: Hyvä muistutus inhimillisyydestä

EXP2-hankkeen Krista muistuttaa blogissa, että perimmiltään huumetyössä on kysymys inhimillisyydestä ja kyvystä nähdä ihminen ongelman takana.

YAD logo

Sosiaalinen tilinpito mittaa YAD:n toiminnan laadullisia tavoitteita

YAD arvioi toiminnan laatua ja tavoitteiden toteutumista sosiaalisten tilinpitojen avulla.

Tutustu YAD:n sosiaalisiin tilinpitoihin, vuosikertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin täällä.

419-kampanja mediassa

Tänä vuonna 419-kampanjan teemana on kannabiksen käyttö ja itselääkinnän haasteet. Alla aiheesta mediassa:

Ylen aamu-tv: Kannabiksen käyttö Suomessa

Yle Radio Suomi, Jannen haastattelu kohdasta 15:35 alkaen: http://areena.yle.fi/1-4066810#autoplay=true

Tuima: 419-päivä haastaa kansainvälisen kannabispäivän

Karjalainen: Järjestö varoittaa itselääkinnästä kannabiksella – ”Ei ole tarkoitus tuomita”

Suur-Jyväskylän lehti: 419-päivä kiinnittää huomiota itselääkinnän riskeihin – Hetki ennen kannabiksen käyttöä

haastattelu-419-surkkari

 

 

19.4. vietetään 419-päivää – Tänä vuonna kiinnitetään huomiota kannabiksen itselääkintään liittyviin riskeihin ja haasteisiin

Huhtikuun 20. päivä vietetään kansainvälistä kannabispäivää, josta käytetään lyhennettä ”420”. Sitä ennen, 19.4. eli ”419”, ehtii vielä puntaroida oman kannabiksen käytön hyötyjä ja haittoja.

Tänä vuonna 419-kampanja kiinnittää huomiota itsehoidolliseen kannabiksen käyttöön. Itsehoidollisella käytöllä tarkoitetaan sellaista kannabiksen käyttöä, jonka ensisijainen tarkoitus on lievittää tai poistaa jonkun sairauden tai vaivan oireita. Lääkärin määräämä hoito lääkekannabisvalmisteella on asia erikseen: sitä ei lueta itsehoidolliseksi käytöksi.

Koska kannabiksessa on käyttötarkoituksesta riippumatta aina myös päihdyttäviä ainesosia, ei lääkkeellisen käytön ja päihdekäytön erittely ole yksiselitteistä. Tutkimusten mukaan Suomessa viidesosa kannabiksen käyttäjistä ilmoittaa käytön ainakin osittain, ja noin 5 % lähes yksinomaan lääkkeelliseksi. Samoin yli puolet suomalaisista kotikasvattajista ilmoittaa kasvattavansa kannabista lääkekäyttöön.

”419-kampanjan ei ole tarkoitus tuomita tai vähätellä niitä ihmisiä, jotka kokevat saavansa apua kannabiksesta”, sanoo YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelija Petra Karinen. ”On kuitenkin hyvä tiedostaa itselääkintään liittyvä riippuvuusriski.”

Pahimmillaan itselääkintä kannabiksella saattaa pahentaa tai kroonistaa hoidettavan sairauden oireita. Se saattaa myös vaikeuttaa asianmukaisen hoidon saamista terveydenhuollossa, jossa oireet yhdistettynä kannabiksen käyttöön tulkitaan helposti päihdeongelmaksi. Kannabiksen ja muidenkin päihteiden käytöstä on kuitenkin tärkeää kertoa lääkärille, jotta vältytään virhearvioinneilta diagnoosin tai hoidon suunnittelun suhteen.

419-kampanjasivu löytyy osoitteesta www.yad.fi/419

Lisätietoja antaa
Janne Paananen
Toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs
040 551 9067 (tavoitettavissa 18.4. alkaen)
janne.paananen@yad.fi

Blogi on taas käytössä

Ehkäisevän huumetyön kulisseihin kurkistava www.kiinnostaakohuumeet.fi -blogi on taas käytössä. Blogin ulkoasu päivitetään kevään aikana.

Tiedote: Valinnanvapauslaki muuttaa palvelutarjontaa – päihdeongelmainen asiakas vaarassa jäädä ulkopuolelle

Päihdeongelmainen käyttää usein monia eri sosiaali- ja terveyspalveluja samanaikaisesti. Elämänhallinnan ja riippuvuusongelmien kanssa painiva asiakas vaatii erityistä osaamista ja tukea palveluiden valinnassa. Pahimmillaan uusi valinnanvapauslaki voi hajauttaa päihdepalvelut eri tuottajien kapea-alaisesti tarjoamiksi irrallisiksi palveluiksi.

Mikäli hallituksen esitys valinnanvapauslaista hyväksytään esityksen mukaisena, useita palveluja käyttävien päihdeongelmaisten palvelut hajautuvat monelle tasolle. Palvelun saaminen monimutkaistuu ja riski hoidon keskeyttämiseen kasvaa.

– Kenellä on vastuu hoidosta kokonaisuutena? Miten tässä mallissa taataan hoidon kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen toteutuminen? YAD Youth Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Janne Paananen kysyy.

– Huumeidenkäyttäjän ja päihdeongelmaisen asiakkaan kannalta on huomattavasti tärkeämpää, että hän saa tarvitsemaansa palvelua oikeaan aikaan ja usein myös sieltä mistä sitä hakee, kuin että hän saa valita palvelun tuottajan. Kärjistäen voidaan kysyä, onko oikeus valita tärkeämpi, kuin oikeus hyvään hoitoon?

Päihdeasiakkaiden hoitopolku on monipolvinen ja palveluntarpeen arviointia sekä asiakassuunnitelmaa voidaan tehdä useastikin hoidon edetessä. Uhkana on, että lakiuudistuksen myötä haavoittuvassa asemassa oleva asiakas päätyy toimivan hoitoketjun sijasta mutkikkaan rakenteen heittopussiksi.

– Vaikeasti päihdeongelmainen ihminen on ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas, ei niinkään aktiivinen kuluttaja markkinoilla, Paananen sanoo.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestöt: EHYT ry, Irti Huumeista ry, KRAN rf, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Sovatek-säätiö, Suomen Lumme ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Tukikohta ry ja YAD Youth Against Drugs ry jättivät yhteisen lausunnon valinnanvapauslaista 28.3.2017. Lausunnossa painotettiin muun muassa asiakaslähtöisyyden huomioimista, uudistuksen kiireisen aikataulun tuomia haasteita ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja roolia uudistuksen yhteydessä.


Lisätiedot:
Janne Paananen, toiminnanjohtaja, YAD Youth Against Drugs ry, puh. 040 551 9067, janne.paananen@yad.fi

Puhu mulle huumeista -kampanja haastaa kuntavaaliehdokkaat vastaamaan huumekysymyksiin

Nyt sitä saa! Nimittäin vaikuttaa oman kunnan huumeasioihin. Kuntavaaleilla valitaan jokaiseen kuntaan ne ihmiset, jotka päättävät muun muassa siitä, kuinka paljon satsataan huumehoitoon, saavatko nuoret harrastaa ilmaiseksi koulutiloissa iltaisin tai sijaitseeko kunnan päihdestrategia X-filesissa.

Sote-uudistuksen pyörteissä ja valtuutettujen pian vaihtuessa on tärkeää pitää huumekysymykset tapetilla. Ehkäisevä huumetyö lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä.

”Isojen muutosten keskellä ei saisi unohtua, että ongelmien ehkäiseminen on kaikin tavoin kannattavampaa, kuin niiden hoitaminen. Toivottavasti ehdokkaista löytyy paljon niitä, joita kiinnostavat kaikki kuntalaiset: niin nuoret, kuin huumeidenkäyttäjätkin”, sanoo YAD:n toiminnanjohtaja Janne Paananen.

YAD Youth Against Drugs ry:n Puhu mulle huumeista -kampanja aktivoi kuntavaaliehdokkaat pohtimaan oman kunnan huumetyötä. Jokainen voi osallistua ja vaikuttaa kysymällä ehdokkaaltaan omaa kuntaa koskevasta päivän polttavasta huumeaiheesta tai kampanjasivulta löytyvistä kysymyksistä.

Mikä on mielestäsi inhimillinen huumehoitoon pääsyn aikaraja?, Miten valtuutettuna vaikutat nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen? sekä Polttaisitko pilveä, jos se laillistettaisiin?, ovat esimerkkejä kampanjan kysymyksistä. Lisää huumekysymyksiä löytyy Puhu mulle huumeista -kampanjan sivuilta: www.yad.fi/puhumullehuumeista.

Somessa kampanjaan voi osallistua hashtageilla #puhumullehuumeista #kuntavaalit2017