Blogissa: Hyvä muistutus inhimillisyydestä

EXP2-hankkeen Krista muistuttaa blogissa, että perimmiltään huumetyössä on kysymys inhimillisyydestä ja kyvystä nähdä ihminen ongelman takana.